THE KEY TO BUSINESS SUCCESS IS INNOVATION, WHICH IN TURN IS BORN OF CREATIVITY Dimitris Samaras President of "Samaras & Partners" Group of Companies ONE STOP SOLUTION WE FIND ENGINEERS SOLUTIONS WE ARE

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί, Αιολικά Πάρκα, Σταθμοί Βιομάζας – Βιοαερίου, ΜΥΗΣ)
 • Εξοικονομηση Ενεργειας - Ενεργειακη Επιθεωρηση
 • Ενεργειακές Αγορές
 • Επιλογή & Ωρίμανση Ακινήτων - Technical Due Diligence
 • Μελέτες
 • Αδειοδοτήσεις
 • Επιλογή & Ωρίμανση Ακινήτων - Technical Due Diligence
 • Μελέτες
 • Εξοικονόμιση Ενέργειας
 • Διαχείριση Τεχνικών Έργων
 • Αξιολόγηση, Διαχείριση και Υλοποίηση Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων
 • Περιβαλλοντικός και Ενεργειακός Σχεδιασμός
 • Tεχνική διάγνωση
 • Ωρίμανση
 • Μελέτες
 • Επιλογή & Ωρίμανση Ακινήτων - Technical Due Diligence
 • Μελέτες - Αδειοδοτήσεις
 • Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Διαχείριση Απορριμμάτων Αποδοτικότητα Πόρων και Διαχείριση Απορριμμάτων
 • Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή Ενεργειακοί Πόροι
 • Διαχείριση Υδάτινων Πόρων
 • Εκτίμηση- Αξιοποίηση Δημόσιων Ακινήτων
 • Μελέτες
 • Αδειοδοτήσεις
 • Μελέτες - Επιβλέψεις - Άδειες Ιδρύσεως και Λειτουργίας - Βεβαιώσεις Νόμιμης Λειτουργίας
 • Τομέας Κυκλοφοριακής Τεχνικής
 • Υπηρεσίες Επίβλεψης και Διοίκησης Έργων (Project Management)

Why us

 • 32 χρόνια σχέση εμπιστοσύνης
 • Άρτια νομοθετική και τεχνική γνώση και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ανά την Ελλάδα
 • Το ανθρώπινο δυναμικό μας 450 συνεργάτες –300 In Ηouse μόνιμοι μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, οικονομολόγοι, γιατροί εργασίας, διοικητικά στελέχη και 150 εξωτερικοί συνεργάτες- αποτελεί πολύτιμο κεφάλαιο και επένδυση για το μέλλον
 • Συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία εξασφαλίζουν το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους πελάτες μας
 • Εξασφαλίζουμε ολοκληρωμένες λύσεις στη λογική του One stop shop από τη σύλληψη της ιδέας μέχρι την ολοκλήρωση κάθε έργου
 • Διατήρηση και συνεχής αύξηση του πελατολογίου, είναι η έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης των πελατών και της αγοράς
 • Τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους, σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.
 • Η ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του Ομίλου εκφράζεται μέσα από τις δράσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τις οποίες αναπτύσσει με διάθεση αλληλεγγύης προς το συνάνθρωπο, με σεβασμό στην κοινωνία και στην προστασία του περιβάλλοντος.
samarasgroup

Εταιρίες Ομίλου

 

Η Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη και αρτιότερα στελεχωμένη μελετητική και συμβουλευτική εταιρεία στο βορειοελλαδικό και όχι μόνο χώρο. Βασιζόμενη στο τρίπτυχο γνώση – ποιότητα – συνέπεια παρέχει ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες (μελέτη, επίβλεψη και αδειοδότηση σύνθετων τεχνικών έργων), υποστηρίζοντας στην πράξη όλο το φάσμα της επιχειρηματικότητας, αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εδώ και χρόνια, λειτουργεί ως τεχνικός σύμβουλος στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας σε Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους, Επιμελητήρια και άλλους θεσμικούς φορείς.

 

Σαμαράς & Συνεργάτες Ε.Π.Ε. παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας, Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης, Πιστοποίησης Προϊόντων και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η Delta Engineering Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί προσφέρει υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας την ολοκληρωμένη μελέτη, αδειοδότηση και επίβλεψη σύνθετων κτιριακών εγκαταστάσεων. Σήμερα, η Delta Engineering Ε.Τ.Ε – Σύμβουλοι Μηχανικοί ανταποκρινόμενη στις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών της έχει δομήσει τη στρατηγική της ανάπτυξη γύρω από συγκεκριμένους τομείς, έχοντας ως στόχο την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στο εκτενές πελατολόγιό της.

 

Η Lever Σύμβουλοι Ανάπτυξης Α.Ε. είναι εταιρεία παροχής και υλοποίησης συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και αύξησης αποτελεσματικότητας που δραστηριοποιείται στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα. Στόχος της είναι να συμβάλλει στην εξέλιξη της επιχειρηματικότητας και της δημόσιας διοίκησης, παρέχοντας καθετοποιημένα όλες τις λύσεις – υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση, ανάπτυξη και εύρυθμη λειτουργία μιας εταιρείας ή οργανισμού, στο υψηλότερο επίπεδο που προσφέρονται στην αγορά. Επίσης, υποστηρίζει ολιστικά το δημόσιο τομέα φροντίζοντας για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή του τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο διεθνές γίγνεσθαι.

 

Η Lever Learning Ι.Κ.Ε. – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού παρέχει υπηρεσίες  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης  στελεχών,  με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης, που έχει ως στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των στελεχών και της ανταγωνιστικότητάς της. Οι υπηρεσίες της αναπτύσσονται σε τρεις βασικούς τομείς και ο συνδυασμός τους δημιουργεί μεθοδολογίες και πρακτικές για ουσιαστική βελτίωση των στελεχών και δημιουργία προστιθέμενης αξίας στις επιχειρήσεις.

 

Η Pointers Property Services A.E.αποτελεί μια πρότυπη εταιρεία παροχής υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης, εκτίμησης και προώθησης ακινήτων, η οποία στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνεργάτες από τον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο και απευθύνεται σε δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες, ιδρύματα, κληροδοτήματα, Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (Α.Ε.Ε.Α.Π), Real Estate Investment Trusts (R.E.I.T.s) και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

Η Γεωμελετητική Ε.T.E. – Μηχανικοί Γεωπληροφορικής & Έργων Υποδομής αποτελεί μια εταιρεία τοπογραφικών εφαρμογών, η οποία στοχεύει στην υποστήριξη επενδυτών στο στάδιο του προσδιορισμού και της διασφάλισης της ακίνητης περιουσίας τους, καθώς και της θεμελίωσης του ιδιαίτερου χαρακτήρα και της πολεοδομικής της ταυτότητας. Απασχολώντας πολυάριθμο και εξειδικευμένο προσωπικό τοπογράφων, πολεοδόμων και συγκοινωνιολόγων, με αξιοσημείωτη εμπειρία σε θέματα τοπογραφικής αποτύπωσης και βαθιά γνώση θεμάτων πολεοδομίας και επιστρατεύοντας παράλληλα καινοτόμα τεχνολογικά μέσα αιχμής, όπως η χρήση drone, η εταιρεία προσφέρει σε όλους τους πελάτες της, ιδιώτες ή δημόσιους φορείς, μια καθολική γεωχωρική εκτίμηση της ακίνητής τους περιουσίας, καθώς και πλήρη τεχνική υποστήριξη σε όλα τα απαραίτητα βήματα και ενέργειες για την ωρίμανση ακινήτων ή πολεοδομικών ενοτήτων, προκειμένου για τη διασφάλιση του επιθυμητού τρόπου αξιοποίησης αυτών.