Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας: Προϋπόθεση Για την Ενεργειακή Πράσινη Μετάβαση

29 Αυγούστου 2023

του Σωτήρη Κιντζονίδη,
Διπλ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
Τομέας Ενέργειας της «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Στην κατεύθυνση προς ένα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα μέλλον, καίριος και καθοριστικός είναι ο ρόλος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μέσω απευθείας χρήσης τους για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και έμμεσα για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου και κλιματικά ουδέτερων καυσίμων. Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» σταθερά πρωτοπόρος και στους τομείς αυτούς επιδιώκει με τους συνεργάτες της να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της Ενεργειακής Μετάβασης, που βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της πολιτικής της Αειφόρου Ανάπτυξης και του Μηδενικού (Ουδέτερου) Ανθρακικού Αποτυπώματος, της Ευρώπης του 2050.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί», διαθέτοντας πολυετή εμπειρία  και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο της Ενέργειας, δύναται να παρέχει τις πλέον ολοκληρωμένες τεχνικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες και στον τομέα της Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, σε κάθε στάδιο της αδειοδοτικής διαδικασίας. Περίτρανη απόδειξη αποτελεί η συνεχής εμπιστοσύνη των μεγαλύτερων ενεργειακών εταιρειών της χώρας, μεταξύ αυτών και της HELLENiQ Renewables, θυγατρικής εταιρείας της HELLENiQ ENERGY, η οποία εμπιστεύθηκε τη «Σαμαράς & Συνεργάτες Α.Ε. – Σύμβουλοι Μηχανικοί» για την εκπόνηση τεχνικών μελετών και την αδειοδοτική ανάπτυξη έργων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, στα οποία συγκαταλέγονται τρείς από τους 12 συνολικά Σταθμούς Αποθήκευσης, για τους οποίους χορηγήθηκε επενδυτική και λειτουργική ενίσχυση στα πλαίσια της Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών. Οι 3 αυτοί Σταθμοί, συνολικής ισχύος 100MW και εγγυημένης χωρητικότητας 200MWh, πρόκειται να εγκατασταθούν εντός των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης της HELLENiQ ENERGY και αποτελούν μέρος του στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου προς την ενεργειακή μετάβαση, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξάλλου, καταγράφοντας την παρούσα κατάσταση η  συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, σε συνδυασμό με τη στοχαστικότητα που παρουσιάζουν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργεί, μεταξύ άλλων, προβληματισμό στη ρύθμιση του ετεροχρονισμού της παραγωγής ως προς τη ζήτηση της Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως απόρροια των παραπάνω, οι Διαχειριστές τόσο του Συστήματος Μεταφοράς όσο και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας καλούνται να υιοθετήσουν κατάλληλες πρακτικές, για την αντιστάθμιση της μεταβλητότητας των ΑΠΕ και τη βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λειτουργία του Συστήματος και του Δικτύου.

Σημαντικό μέσο για την επίτευξη του παραπάνω στόχου αποτελεί η Αποθήκευση Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως προαπαιτούμενο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ και ως πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση φαινομένων κορεσμού των Δικτύων. Σύμφωνα με το πρόσφατα αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, προβλέπεται ότι έως το 2030 θα βρίσκεται εν λειτουργία ένα χαρτοφυλάκιο μονάδων Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 5,3GW, εκ των οποίων τα 2,2 GW θα προέρχονται από μονάδες αντλησιοταμίευσης και τα 3,1GW από συστήματα Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές.

Το τοπίο της Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα, σήμερα, διαμορφώνεται από δύο μονάδες αντλησιοταμίευσης, ενώ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι αδειοδοτικές διαδικασίες για την εγκατάσταση και σύνδεση στο Σύστημα των πρώτων Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές, με αποκορύφωμα την επιτυχή ολοκλήρωση της Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης σε Σταθμούς Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που διεξήχθη μόλις πριν λίγες μέρες,  από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.). Στο πλαίσιο λοιπόν της Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, επιλέχθηκαν προς χορήγηση επενδυτικής και λειτουργικής ενίσχυσης συνολικά 12 Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με συσσωρευτές, συνολικής ισχύος 411,79MW, ενώ αναμένεται να διεξαχθούν από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. δύο επιπλέον Ανταγωνιστικές Διαδικασίες εντός του 2023, με σκοπό τη χορήγηση ενίσχυσης σε Σταθμούς συνολικής ισχύος 1GW.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός Σταθμού Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις παραπάνω Ανταγωνιστικές Διαδικασίες αποτελεί η κατοχή Άδειας Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία χορηγείται από τη Ρ.Α.Α.Ε.Υ. και έχει χρονική διάρκεια έως 25 έτη. Αμέσως επόμενα και εξαιρετικά κρίσιμα αδειοδοτικά στάδια, τα οποία και προηγούνται της Άδειας Εγκατάστασης και Άδειας Λειτουργίας του Σταθμού Αποθήκευσης, αποτελούν η χορήγηση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων από την αρμόδια αδειοδοτούσα περιβαλλοντική αρχή και η αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.