Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων σε Κτίρια Εκπαίδευσης – Για την Ασφάλεια των Παιδιών μας

17 Ιουνίου 2022

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 101195 – ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και την εισαγωγή του ΕΛΟΤ 60364 ως το νέο πρότυπο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ορίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στη μελέτη, κατασκευή και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν από τις κτιριακές υποδομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι κτιριακές υποδομές στους χώρους εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνουν μόνο τις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και τις αίθουσες υπολογιστών, γυμναστικής, γραφεία εκπαιδευτικών, βιβλιοθήκη, κυλικεία, προαύλιους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικότερα, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στους χώρους εκπαίδευσης δεν τη χρησιμοποιεί μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ούτε καν μόνο οι εργαζόμενοι της ίδιας της επιχείρησης, έστω και ανειδίκευτοι, αλλά και παιδιά που τυχαία μπορεί να έρθουν σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δυστυχώς, όλοι έχουμε ακούσει για περιπτώσεις ατυχημάτων με το ηλεκτρικό ρεύμα σε εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούν παιδιά, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κ.α., δηλαδή δραστηριότητες που συνήθως συναντάμε και στους χώρους εκπαίδευσης.