Εγκατάσταση επιχείρησης σε  επιχειρηματικό πάρκο με βεβαίωση συμβατότητας ΕΤΒΑ

23 Φεβρουαρίου 2023

Της Αφροδίτης Γεωργιάδου
Μηχανολόγου Μηχανικού
Τμήμα Βιομηχανίας της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προϋπόθεση εγκατάστασης επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικό Πάρκο αποτελεί η χορήγηση βεβαίωσης συμβατότητας από την ΕΤΒΑ.

Η βεβαίωση χορηγείται σε συνέχεια υποβολής αιτήματος στην ΕΤΒΑ συνοδευόμενου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Για την πρωτοκόλληση και εξέταση του αιτήματος θα πρέπει να πληρωθεί το αντίστοιχο ποσό, έτσι όπως αυτό ορίζεται σε σχετικό πίνακα σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική αιτημάτων της ΕΤΒΑ.

Στο αίτημα, μεταξύ άλλων, περιγράφονται:

  • το είδος της επιχείρησης,
  • η κατάταξη της με βάση τον βαθμό όχλησης και
  • η περιβαλλοντική της κατάταξη,

έτσι ώστε να βεβαιωθεί η συμβατότητά της επιχείρησης με τον τύπο της βιομηχανικής περιοχής, στην οποία ζητεί η επιχείρηση να εγκατασταθεί ή να επεκταθεί.

Βεβαίωση συμβατότητας απαιτείται και σε  περίπτωση εκσυγχρονισμού/επέκτασης του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και επέκτασης των δραστηριοτήτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων στο Επιχειρηματικό Πάρκο.

Με την χορήγηση της βεβαίωσης συμβατότητας η επιχείρηση μπορεί, πλέον, να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της αδειοδότησης από τον αρμόδιο φορέα. 

Η εταιρεία «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» έχοντας μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στην αδειοδότηση των Bιομηχανικών Eγκαταστάσεων, των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (logistics) των Συστημάτων Περιβαλλοντικών Yποδομών κ.α  μπορεί να σας εγγυηθεί την ολοκλήρωση της αδειοδότησης της εγκατάστασης σας, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, παρέχοντας σας πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αδειοδότησης.