Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2023

2 Οκτωβρίου 2023

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και webinars για θέματα αιχμής στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας στην εργασία:

Webinar | Υγεία και Ασφάλεια κατά την Εργασία με Χημικές ουσίες

(περιλαμβάνεται η θεματική των Διισοκυανικών)

Κωδικός σεμιναρίου 23-09

19/10/2023

Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Κωδικός σεμιναρίου 23-06

22/11/2023

Χρήσιμες Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 552562 ή στο email: [email protected], αρμόδιες οι κ.κ. Κατερίνα Κόκλα και Φιλιώ Μίντση.

Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.