Εν αναμονή των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιo

17 Ιανουαρίου 2023

Του Αναστάσιου Καμινάρη
Διπλ. Μηχανολόγου Μηχανικού Msc
Διευθυντή Τομέα Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Σε συνέχεια των ενεργειών και συζητήσεων, που έχουν ενταθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, από πλήθος Φορέων που απασχολούνται στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, αλλά και στο πλαίσιο των δράσεων του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής, αναμένεται να προωθηθεί το προσεχές χρονικό διάστημα η αναμόρφωση του Ν.4302/2014 (ΦΕΚ 225Α), με τον οποίο είχε αντιμετωπιστεί, εκτός των άλλων, για πρώτη φορά η δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής (Logistics).

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, θα επιδιωχθεί, ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας με σκοπό:

  • την αποτελεσματική ενίσχυση και θεσμική θωράκιση των δραστηριοτήτων logistics,
  • την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και  λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.),
  • την αντιμετώπιση προβλημάτων αδειοδότησης υφιστάμενων μονάδων λόγω χωροταξικών και πολεοδομικών περιορισμών (αλλαγή επιτρεπόμενων χρήσεων γης, κ.λ.π.) που έχουν εντοπιστεί κατά το χρονικό διάστημα εφαρμογής του Ν.4302/2014, ενώ

Παράλληλα, αναμένεται μία σειρά αλλαγών και βελτιώσεων με σκοπό την προσαρμογή στις πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις που σχετίζονται με τον Ν.4982/2022 _ ΦΕΚ195Α (Μέρος Α: Ανάπτυξη και Διαχείριση Επιχειρηματικών Πάρκων) και με τον Εθνικό Κλιματικό Νόμο Ν. 4936/2022 (ΦΕΚ Α’ 105).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πιθανή αναμόρφωση των διατάξεων, οι οποίες αφορούν στα Επιχειρηματικά / Εμπορευματικά Πάρκα Εφοδιαστικής Εθνικής Εμβέλειας, με δεδομένο το επενδυτικό ενδιαφέρον για σχετικά επιχειρηματικά σχέδια, σε συνδυασμό με τις πρόσφατες εξελίξεις  που αναμένονται για την έναρξη των έργων στο Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο και την προώθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη δημιουργία και ανάπτυξη εμπορευματικού κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη.

Εν αναμονή της αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου, ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες», διαθέτοντας εξειδικευμένο στελεχιακό προσωπικό σε θέματα επιχειρηματικότητας, αδειοδότησης ΚΑΔ και ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων, είναι σε θέση να συνδράμει κάθε Φορέα, παρέχοντας τις απαιτούμενες υπηρεσίες και εκπονώντας όλες τις απαραίτητες μελέτες, για την επιτυχή οργάνωση και διαχείριση όλων των  διαδικασιών που αφορούν στην ωρίμανση, έγκριση, αδειοδότηση και υλοποίηση επιχειρηματικών/επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και λειτουργίας εγκαταστάσεων Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής καθώς και Επιχειρηματικών / Εμπορευματικών Πάρκων.

Ο Όμιλος «Σαμαράς & Συνεργάτες»,  έχοντας μελετήσει, αδειοδοτήσει, επιβλέψει και υποστηρίξει πολυάριθμα κέντρα εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics centers), μεγάλης κλίμακας και ιδιαίτερων απαιτήσεων και διαθέτοντας στο βιογραφικό τους κτιριακές εγκαταστάσεις logistics συνολικής έκτασης πλέον των 875.000m2, εκ των οποίων 15 αποτελούν Logistic Centers έκτασης μεγαλύτερης των 30.000m2 περίπου έκαστο, αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη με εξειδικευμένη γνώση, πολυετή εμπειρία, διευρυμένο πεδίο δραστηριότητας και εκτεταμένη χωρική κάλυψη στην παροχή υπηρεσιών. Άξια αναφοράς είναι η εμπλοκή του Ομίλου στο έργο του Εμπορευματικού Κέντρου Θριάσιου Πεδίου, του μεγαλύτερου διαμετακομιστικού κέντρου στην χώρα και ενός έργου διεθνούς εμβέλειας. Οι εταιρείες του Ομίλου έχουν αναλάβει την περιβαλλοντική αδειοδοτήση, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τη μελέτη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τόσο σε επίπεδο οριστικών μελετών όσο και μελετών εφαρμογής καθώς και τη τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των διαδικασιών αδειοδότησης και διαχείρισης / συντονισμού (project management) του ευρύτερου project.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι SAMARAS_RED2-3-718x1024.jpg