Το ανθρώπινο δυναμικό μας  –450 μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων,  οικονομολόγοι, γιατροί εργασίας, διοικητικά στελέχη– διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία σε συνδυασμό με αρχές και αξίες, που συνάδουν μ’ αυτές του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες».

Στον Όμιλο «Σαμαράς & Συνεργάτες» η εταιρική κουλτούρα λειτουργεί ως συνεκτικός παράγοντας, που εξασφαλίζει και συμβάλει στην επίτευξη του οράματος και των στόχων του Ομίλου, και διαπνέει όλο το ανθρώπινο δυναμικό.

Τα στελέχη μας αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο και επένδυση για το μέλλον και προτεραιότητά μας είναι να λειτουργούμε απρόσκοπτα με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι τους παρέχοντας ένα εργασιακό περιβάλλον, όπου απολαμβάνουν ασφαλείς και υγιείς συνθήκες εργασίας.

Ταυτόχρονα, επιδίωξή μας είναι να αξιοποιούμε τις δυνατότητες τους, να προσφέρουμε ευκαιρίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους και να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε προσπάθεια επαγγελματικής τους ανέλιξης και κατάρτισης. Ενθαρρύνουμε:

την πρωτοβουλία

τις καινοτόμες ιδέες και

το δικαίωμα στη διαρκή κατάρτιση

Είναι, εξάλλου, πεποίθησή μας ότι τα στελέχη, που είναι ικανοποιημένα με το ρόλο λειτουργίας τους σ’ έναν οργανισμό, οδηγούν στην πετυχημένη πορεία αυτού.

Αποστολή Βιογραφικού

  Γραμματειακή Υποστήριξη

  Βασικές Αρμοδιότητες
  • Επικοινωνία, διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας
  • Οργάνωση συναντήσεων
  • Διαχείριση ERP & CRM
  • Σύνταξη προσφορών
  • Τιμολογήσεις
  • Έλεγχος και προγραμματισμός εισπράξεων
  • Οργάνωση γραφείου και τήρηση διαδικασιών του
  • Διαχείριση αλληλογραφίας
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Ι.Ε.Κ. σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Οικονομικών/ Μάρκετινγκ/ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ή παρεμφερούς αντικειμένου
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office, MS Word, MS Excel, MS Power Point
  • Εξοικείωση με ERP και CRM
  • Τουλάχιστον 3 ετή σχετική προϋπηρεσία
  Πρόσθετα προσόντα
  • Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου υπό πίεση και διεκπεραίωσης εργασιών εντός προθεσμιών
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πελατοκεντρική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Ομαδικότητα και συνεργασία
  Η εταιρεία παρέχει
  • Μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
  • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προφίλ υποψηφίου
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον