ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Έως 31 Μαρτίου η συμπλήρωση ΕΠΑ

13 Μαρτίου 2023

Άνοιξε η πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή της ετήσιας ΕΠΑ είναι υποχρεωτική για κάθε δραστηριότητα όπου οι εγκαταστάσεις της δύναται να παράγουν απόβλητα. Τονίζεται ότι η πύλη έχει ανοίξει για τη δήλωση των αποβλήτων του παρήχθησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η συμπλήρωση και υποβολή είναι υποχρεωτική ακόμη και αν κατά το δηλωθέν έτος δεν παράχθηκαν απόβλητα και η δήλωση είναι μηδενική.  

Η δυνατότητα υποβολής, συνήθως ολοκληρώνεται έως τέλος Μαρτίου, γι’ αυτό προτείνεται η άμεση επικοινωνία μαζί μας στα παρακάτω τηλέφωνα.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η υποβολή εντός της προθεσμίας, θα υπάρχουν κυρώσεις όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 53 του Νόμου 4819/2021.

Πιο συγκεκριμένα, για να μπορέσουν να κάνουν την υποβολή, θα χρειαστεί να πληρώσουν το ποσό των 200 €, και να την υποβάλουν εντός 3 μηνών από την ημερομηνία που θα κλείσουν οι υποβολές.

Επίσης αν χρειαστεί να γίνει διόρθωση της υποβολής εκπρόθεσμα, θα χρειαστεί να πληρώσουν το ποσό των 100 €, εντός 6 μηνών από την ημερομηνία που θα κλείσουν οι υποβολές.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες (συμπλήρωσης και υποβολή της ετήσιας ΕΠΑ) για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραπάνω διαδικασία καλείστε να μας προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά σχετικά με το είδος (λάδια, λάσπες, πλαστικά, χαρτιά κτλ), όπως κάθε προηγούμενο έτος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται.

Για να ολοκληρωθεί άμεσα και αποτελεσματικά η διαδικασία υποβολής της ΕΠΑ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 552 110 ή 210 958 00 00 με τον συνεργάτη που σας εξυπηρετεί.


Για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Ουζουνίδης Γεώργιος,              Καρατσιόλης Σωτήρης,               Κανακάρης Γεώργιος,
Μηχανολόγος Μηχανικός,       Μηχανολόγος Μηχανικός,          Μηχανικός Περιβάλλοντος

Κινητό: 6936552114                  Κινητό: 6976600182                    Κινητό: 6976600184