“Η Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί” στις μελέτες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη μεταφορά βαρεώς εξοπλισμού από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής

16 Νοεμβρίου 2022

“Η Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί” στις μελέτες των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τη μεταφορά βαρεώς εξοπλισμού από το λιμάνι Αλεξανδρούπολης στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής

Στo πλαίσιo κατασκευής του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας Συνδυασμένου Κύκλου με φυσικό αέριο στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής, από τους Ομίλους ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στελέχη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» παραβρέθηκαν, χτες στην Αλεξανδρούπολη, κατά την έναρξη μεταφοράς βαρέως βιομηχανικού εξοπλισμού από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Μηχανικοί» και συγκεκριμένα ο Τομέας Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων, ανέλαβε για λογαριασμό της κοινοπραξίας την έκδοση των αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που απαιτούνταν, για τη μεταφορά του βαρέως βιομηχανικού εξοπλισμού του Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας παραβρέθηκαν στην έναρξη της μεταφοράς ο Διευθυντής του Τομέα Καμπέρης Χρήστος, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κυκλοφοριακών Μελετών Καρατσιόλης Σωτήρης και ο Μελετητής Νιγδέλης Παντελής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα φορτία του εξοπλισμού θα είναι έως και 650 τόνους ανά μεταφορά. Η κίνηση του ειδικού οχήματος μεταφοράς (self-propelled modular transporter – spmt) θα γίνει επί των οδών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και θα αφορά τις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης, καθώς και των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Μαρώνειας – Σαπών και Κομοτηνής. Η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί επί Δημοτικού, Επαρχιακού και Εθνικού Οδικού Δικτύου, καθώς και σε τμήμα της Εγνατίας Οδού.

Η εξειδικευμένη μεταφορά προϋποθέτει τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα στα τμήματα του οδικού δικτύου και στις δυο κατευθύνσεις, και θα περιλαμβάνει αντιστηρίξεις σε τεχνικά διέλευσης ομβρίων και σε γέφυρες. Όπου δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης γεφυρών, θα πραγματοποιηθεί διέλευση χειμάρων και ποταμών (π.χ. ποταμός Λίσσος).

Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας θα γίνεται τμηματικά και κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου να υπάρξει η ελάχιστη δυνατή όχληση. Ο συνολικός χρόνος μεταφοράς των φορτίων από το Λιμάνι της Αλεξανδρούπολης μέχρι τη ΒΙΠΕ Κομοτηνής, θα διαρκέσει αρκετές ημέρες. Κατά το στάδιο κατασκευής του Σταθμού έχουν δημιουργηθεί 500 θέσεις εργασίας, ενώ 100 θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν κατά την περίοδο λειτουργίας του. Το συνολικό κόστος της επένδυσης, εκτιμάται στα 375 εκ. ευρώ.

Η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του Σταθμού προγραμματίζεται για τις αρχές του 2024.