Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο 1ο Επιχειρηματικό Πάρκο Εξυγίανσης της χώρας

9 Μαΐου 2022

Κατατέθηκε εγκαίρως και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ο Φάκελος – Αίτηση για την έγκριση ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων από την Εταιρεία Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου Οινοφύτων Ασωπού Α.Ε. (Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. Α.Ε.).

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» σε συνεργασία με την  «Ροϊκός Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε.», κατόπιν ανάθεσης από την ΕΑΝΕΠ ΟΑ (με βασικούς μετόχους της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και τις εταιρείας του Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ & ΣΥΜΕΤΑΛ), ανέλαβαν τις τεχνικές μελέτες και την αδειοδότηση ενός κορυφαίου αναπτυξιακού έργου για τη χώρα, του πρώτου Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ)  στην Άτυπη Βιομηχανική Συγκέντρωση (ΑΒΣ) στα Οινόφυτα, συνολικής έκτασης 11.500στρ περίπου.

H κατάθεση του Φακέλου, αποτελεί την αφετηρία για την έναρξη ενός σημαντικού project , καθώς με την ολοκλήρωσή του, θα αποτελεί το μεγαλύτερο Επιχειρηματικό Πάρκο στην Ελλάδα πρότυπο και για άλλες ΑΒΣ περιοχές της χώρας. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 116 εκατ. Ευρώ και θα καλυφθεί από ιδιωτική χρηματοδότηση (δανεισμό και εισφορές σε χρήμα των ιδιοκτητών γης κατά τη διαδικασία πολεοδόμησης όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία), ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο επιχορήγησης  από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ας σημειωθεί ότι η ΑΒΣ Οινοφύτων συνιστά ένα σύνθετο περιβάλλον με ισχυρές δεσμεύσεις προστασίας (Ασωπός ποταμός), με έντονα «αστικά» χαρακτηριστικά καθώς και με αυξημένη συγκέντρωση πλήθους δραστηριοτήτων (άνω των 300 επιχειρήσεων) του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα, χωρίς ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό και με απουσία των απαραίτητων τεχνικών έργων υποδομής. Παρά ωστόσο την ύπαρξη των ανωτέρω προβλημάτων, η βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων συνεχίζει να αποτελεί έναν σημαντικό πόλο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας της Στερεάς Ελλάδας και γενικότερα του εθνικού χώρου, εξαιτίας την συνδρομής των εγκατεστημένων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο εθνικό ΑΕΠ και της γεωστρατηγικής θέσης της περιοχής σε σχέση με τη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας με τους υφιστάμενους συνδυασμένους κόμβους μεταφορών (διεθνής αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ, παλιά Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης, σιδηροδρομικό δίκτυο, κ.α) γεγονός που οδηγεί στη συνεχή προσέλκυση επιχειρηματικού ενδιαφέροντος για εγκατάσταση.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι %CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A7%CE%97%CE%A3-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%A0%CE%A4%CE%A5%CE%9E%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%A0%CE%95-%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%A6%CE%A5%CE%A4%CE%A9%CE%9D-1-1024x616.jpg

Τα επόμενα στάδια
Η οργάνωση της περιοχής σε  Επιχειρηματικό Πάρκο προβλέπει την πολεοδόμηση της ΑΒΣ, με χάραξη οδικού δικτύου και  δημιουργία των απαραίτητων έργων υποδομής και δικτύων  που απαιτούνται για τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη  διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, θα δημιουργηθούν νέα δίκτυα υδροδότησης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, οδοφωτισμού και οπτικών ινών (παθητικό δίκτυο), καύσιμου αερίου και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, Μονάδα Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ), Μονάδα Κατεργασίας Βιομηχανικών υγρών Αποβλήτων (ΜΚΑ) και χώροι περιμετρικού πρασίνου.. Αξίζει να επισημανθεί ότι με την ολοκλήρωση του έργου εξασφαλίζονται οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, αυστηρής παρακολούθησης της λειτουργίας των επιχειρήσεων και της διαχείρισης των περιβαλλοντικών ρύπων, αποβλήτων κλπ αυτών, από την Ε.ΑΝ.ΕΠ ΟΑ και Ε.Δ.ΕΠ ΟΑ (φορέας διαχείρισης), στο πλαίσιο των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και του Κανονισμού Λειτουργίας που θα καθοριστούν για το ΕΠΕ, ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν  από τους ευνοϊκούς όρους δόμησης (συντελεστής δόμησης μέχρι 2, κάλυψη 70%, συντελεστής όγκου μέχρι 14 κ.λπ.), σε συνδυασμό με τις  απλουστευμένες διαδικασίες ως προς την εγκατάσταση και έναρξη λειτουργίας τους και τα λοιπά κίνητρα (μετάπτωση σε χαμηλότερη περιβαλλοντική κατάταξη, δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων εντός του Πάρκου κ.α.) που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης των Επιχειρηματικών Πάρκων.
Μέχρι τα τέλη της χρονιάς, αναμένεται να ολοκληρωθεί η εξέταση του Φακέλου από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και τις συναρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ (Δ.Χ.Σ. και ΔΙ.ΠΑ), οι θα βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με την  την Ε.ΑΝ.Ε.Π. Ο.Α. και την μελετητική ομάδα, με στόχο την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ανάπτυξης  Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης των Οινοφύτων, ώστε να ακολουθήσουν τα επόμενα βήματα εκπόνησης των οριστικών τεχνικών μελετών, έγκρισης της Πολεοδομικής Μελέτης και Κύρωσης της Πράξης Εφαρμογής και έναρξης των κατασκευαστικών εργασιών.