Νέα

2 Μαΐου 2020

Οι τρεις βασικές κατηγορίες Τοπογραφικού Διαγράμματος: Κτηματολογίου, Συμβολαίου και Οικοδομικής αδείας

Τοπογραφικό διάγραμμα Τo «τοπογραφικό διαγράμμα» εν γένει, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται το προϊόν μελετών Τοπογραφικών ή Κτηματογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας και Φωτογραμμετρίας, εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 696/1974, όπως αυτό ισχύει.

2 Μαΐου 2020

Χρήσεις Κτιρίων – Η Βιοκλιματική Διάσταση

Η βιοκλιματική αντίληψη για το σχεδιασμό αφορά στην προσαρμογή του κτιρίου στο τοπικό κλίμα και στο φυσικό περιβάλλον. Τα κτίρια που ανταποκρίνονται στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, γνωστά και ως «πράσινα κτίρια», μειώνουν στο ελάχιστο

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43

546 27, Limani Center

 

T: +30 2310 552 113, 541 260

F: +30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10

106 71, Σύνταγμα

 

T: +30 210 95 80 000, 210 95 90 030

F: +30 210 95 90 031