Νέα

2 Οκτωβρίου 2020

55 φιάλες στην 1η Εθελοντική Αιμοδοσία του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες»

Με μεγάλη επιτυχία, ολοκληρώθηκε η 1η Εθελοντική Αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», καθώς σε συνεργασία με το Κέντρο Αιμοδοσίας του ΑΧΕΠΑ συγκεντρώθηκαν 55 φιάλες αίμα.

2 Μαΐου 2020

Οι τρεις βασικές κατηγορίες Τοπογραφικού Διαγράμματος: Κτηματολογίου, Συμβολαίου και Οικοδομικής αδείας

Τo «τοπογραφικό διαγράμμα» εν γένει, όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται το προϊόν μελετών Τοπογραφικών ή Κτηματογραφικών Αποτυπώσεων, Χαρτογραφίας και Φωτογραμμετρίας, εμπίπτουν στις διατάξεις του ΠΔ 696/1974, όπως αυτό ισχύει.

Θεσσαλονίκη

26ης Οκτωβρίου 43

546 27, Limani Center

 

T: +30 2310 552 113, 541 260

F: +30 2310 552 114

Αθήνα

Πανεπιστημίου 10

106 71, Σύνταγμα

 

T: +30 210 95 80 000, 210 95 90 030

F: +30 210 95 90 031