Κουλτούρα Ασφάλειας στις Κατασκευές: Επένδυση για την Ανάπτυξη

22 Σεπτεμβρίου 2023

Η δημιουργία Κουλτούρας Ασφάλειας στην Εργασία, η σημασία της δεσμευμένης Ηγεσίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή ενός ολιστικού συστήματος Ασφάλειας, η Έμπνευση και η καταπολέμηση του φόβου ευθύνης στη λειτουργία των Ομάδων, καθώς η νοοτροπία πρόληψης, η αξιοποίηση των παρ’ ολίγον ατυχημάτων και η διαρκής και συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων στο εργοτάξιο, είναι μερικοί μόνο από τους πυλώνες, στους οποίους διαχρονικά μπορεί να στηθεί το οικοδόμημα της Ασφάλειας στην Εργασία. 

Αυτά είναι τα πάντα, επίκαιρα, συμπεράσματα που προέκυψαν από το πρόσφατο 1ο Occupational Safety in Construction Conference, Rebuilding Safety και συγκεκριμένα από το τρίτο και τελευταίο πάνελ συζήτησης του συνεδρίου, που διοργανώθηκε με την επιστημονική υποστήριξη της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» από την BOUSSIAS. 

Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι τις απόψεις που εκφράστηκαν τις χαρακτήριζε η ομοιογένεια και η ομοιομορφία, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο, αλλά και πολύτιμο στην δεδομένη συγκυρία που στη χώρα αναμένεται να ξεκινήσουν μεγάλα τεχνικά έργα. Μαζί λοιπόν με τα μεγάλα αυτά έργα είναι απολύτως απαραίτητη η επανα-οικοδόμηση της Ασφάλειας, δηλαδή το Rebuilding Safety  στον κατασκευαστικό κλάδο, που αποτέλεσε άλλωστε και το κυρίαρχο μήνυμα του συνεδρίου. Ένα μήνυμα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους, στις εταιρείες, στην ίδια την Κοινωνία.

Κατά τη διάρκεια του πάνελ, που συντόνιζε η διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας της Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ, Βιβή Μιξαφέντη εξειδικευμένοι managers στα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία  των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας, κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα κρίσιμα θέματα που ταλανίζουν τον κατεξοχήν επικίνδυνο αυτόν κλάδο, τον κατασκευαστικό, και συγκεκριμένα την επίτευξη ασφαλών συνθηκών εργασίας και την αποφυγή επικίνδυνων συμβάντων και τραυματισμών στα εργοτάξια.

Συγκεκριμένα, η QSHE & Sustainability Corporate Director, Όμιλος ΑΒΑΞ, Ρόη Κωνσταντάρου υπογράμμισε τη σημασία της δεσμευμένης Ηγεσίας στα θέματα Ασφάλειας, αλλά και της εφαρμογής ενός ολιστικού συστήματος Ασφάλειας και όχι μόνο του ISO 45001, αλλά και της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των μεταφορών: «Ο όμιλος ΑΒΑΞ θεωρεί ότι η Ασφάλεια αποτελεί επένδυση και όχι κόστος. Η εκπαίδευση για την Ασφάλεια αποτελεί το Α & το Ω για την εταιρεία, τόσο η εισαγωγική για κάθε καινούργιο εργαζόμενο, όσο και η επαναλαμβανόμενη για όλο το προσωπικό. Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη διαχείριση της επικινδυνότητας και του risk assessment».

Ο Corporate HSE manager, Όμιλος ΓΕΚ – ΤΕΡΝΑ, κ. Φίλιππος Τεπασκουάλος, επισήμανε τον ανθρώπινο παράγοντα και τoν καθοριστικό του ρόλο στην δημιουργία κουλτούρας Ασφάλειας, τη σημαντικότητα των Διαδικασιών και των Οδηγιών για την Ασφάλεια, καθώς και του risk assessment ανά θέση εργασίας και ειδικότητα και παρέθεσε τους τέσσερις πυλώνες διάχυσης των ιδεών για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία στα έργα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «δηλαδή την εκπαίδευση για τις δεσμεύσεις και τις πολιτικές της εταιρείας, την εξειδικευμένη εκπαίδευση για αποφυγή του κινδύνου, τις επιθεωρήσεις των έργων μαζί με μέλη της διοίκησης και τον ορισμό υπευθύνων ασφαλείας στα έργα που αποτελούν τα μάτια και τα αυτιά του κεντρικού τμήματος Ασφάλειας του Ομίλου στο έργο». 

Η Director of Corporate Systems Management – Insurance, ΙΝΤΡΑΚΑΤ, Βίκυ Μπούτου υπογράμμισε ότι η διασφάλιση της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο ενός εργοταξίου αποτελεί το κύτταρο για την ασφαλή και αποτελεσματική οργάνωση μιας κατασκευαστικής: «Για την ΙΝΤΡΑΚΑΤ η Ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί αδιαμφισβήτητη προτεραιότητακαθώς σε ένα τέτοιο πλαίσιο μπορούν οι εργαζόμενοι να είναι παραγωγικοί. Η Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία αποτελεί την κινητήριο δύναμη και είμαστε όλοι ένας κρίκος για την Ασφάλεια. Επίσης, η επιλογή υψηλού επιπέδου συνεργατών για την Ασφάλεια με εμπειρία στο αντικείμενο, αποτελεί συνήθη πρακτική».

Η διευθύντρια Τμήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας, Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Βασιλική Κόχιλα αναφέρθηκε με έμφαση στην έμπνευσηη οποία είναι απαραίτητη για να έρθουν αποτελέσματα από μία ομάδα, πόσο μάλλον όταν τα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην Ασφάλεια: «Έμπνευση για την ομάδα είμαστε όλοι εμείς. Ο ηγέτης πρέπει να έχει πάθος και αγάπη για αυτό που κάνει. Την Ασφάλεια την βάζουμε ψηλά, εκεί που της αρμόζει και επιδίωξή μας αποτελεί τόσο η σωματική όσο και η ψυχική υγεία των εργαζομένων. Επιπλέον, τα παρ’ ολίγον ατυχήματα αποτελούν τη βάση της πυραμίδας για ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον εργασίας και είναι σημαντικό αυτά να αναφέρονται και να αναλύονται».

Ο QA/QC & HSE Director, ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ, Κώστα Μηγιάκης τόνισε ότι η Ασφάλεια & Υγεία είναι αδιαπραγμάτευτη και ότι η διαχείρισή της πρέπει να γίνεται με έναν κεντρικό τρόπο. Επιπρόσθετα, επισήμαντε ότι ο καλύτερος τρόπος για να αποφεύγονται περιοριστικές νοοτροπίες για την οικοδόμηση κουλτούρας Ασφάλειας -όπως είναι ο φόβος της ευθύνης, δηλαδή η σκέψη ότι «εάν αναφέρω μια ανασφαλή κατάσταση θα τιμωρηθώ»- είναι να λειτουργείς στα εργοτάξια προληπτικά. Και κατέληξε ότι βασικός κανόνας για τη διοίκηση και επομένως και για τον τομέα της Ασφάλειας είναι το «leading by example», ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων πάνω στην Ασφάλεια.