Λήγει στις 30 -6-2022 η Προθεσμία Καταβολής του Ετήσιου Ανταποδοτικού Τέλους 40€

24 Ιουνίου 2022

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022 ισχύει η προθεσμία για την εξόφληση του Ετήσιου Ανταποδοτικού Τέλους των 40€ για τη Χρήση άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων.

Το Ετήσιο Ανταποδοτικό Τέλος των 40€ έχουν υποχρέωση να καταβάλουν όλοι οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων καυσίμων και ενέργειας, για τη Χρήση άδειας Λιανικής Εμπορίας Καυσίμων. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί εμπρόθεσμα το Ανταποδοτικό Τέλος, επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 (ΦΕΚ 3151/Β΄/2020) ΚΥΑ.

 O τρόπος καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους μπορεί να γίνει:

α) Με φυσική παρουσία στις κατά τόπους αρμόδιες ΔΟΥ, οι οποίες εκδίδουν διπλότυπο είσπραξης, ή

β) Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής e- παράβολο του Taxisnet,

-για την χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για την περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, κωδικός τύπου 8460 (link e-παράβολο)

-για την χορήγηση παραβόλου για το ανταποδοτικό τέλος για τη περίπτωση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίων, κωδικός τύπου 8461 (link e-παράβολο)

Υποχρέωση του εκμεταλλευτή είναι η υποβολή του αποδεικτικού καταβολής του προβλεπόμενου ανταποδοτικού τέλους στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών που υπάγεται το πρατήριο. Τονίζεται ότι το πρόστιμο για την μη καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους για τη χρήση της άδειας λιανικής διάθεσης καυσίμων μέχρι τις 30-06-2022 ορίζεται στο συνολικό ποσό των 160€ ανά έτος.


του Θέμη Κωνσταντινίδη,
Πολιτικού Μηχανικού,
του Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων