Μέχρι την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 οι αιτήσεις του Γ’ κύκλου του της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16.

21 Ιουνίου 2019

 

Νέα παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών στο πλαίσιο του Γ’ κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16

ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία των Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Ως καταλυτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε πλέον η 15η Ιουλίου 2019.