Νέα Θέση Εργασίας στην εταιρεία ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ.

21 Απριλίου 2018

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ στα πλαίσια της ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξής της, αναζητά για μόνιμη συνεργασία και πλήρη απασχόληση, Μηχανολόγο ή /και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό με πολυετή δραστηριότητα στους τομείς των μελετών, επιβλέψεων και αδειοδοτήσεων (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η θέση αφορά εργασία στα γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Δίπλωμα Μηχανολόγου ή/και Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών (Η/Μ) Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό των προγραμμάτων ΜS Office, AutoCAD και των Υπολογιστικών & σχεδιαστικών προγραμμάτων της 4Μ (FINE, ADAPT & GCAD)
 • Καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Κριτική ικανότητα, στοχευμένος και δομημένος τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής λειτουργίας
 • Ικανότητα σε εργασία κάτω από πίεση λόγω τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκίνητου

Επιθυμητά προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση κανονισμών & μεθόδων μελέτης εγκαταστάσεων κλιματισμού (Ελληνικών & Διεθνών κανονισμών).
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην τήρηση προθεσμιών
 • Γνώση Κτιριοδομικού & Οικοδομικού κανονισμού
 • Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης
 • Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
 • Ευχάριστος χαρακτήρας
 • Δυνατότητα ταξιδιών εκτός Θεσσαλονίκης
 • Γνώση στην αδειοδότηση επιχειρήσεων θα συνεκτιμηθεί

Παρέχεται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτική εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη σύγχρονη εταιρία

 

Αποστολή μόνο σχετικών βιογραφικών

Παρακαλούμε αποστείλετε ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στη
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
[email protected] & [email protected]
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης (ΚΩΔ 07 (HM) – ΜΗΧ & ΗΛΚ).