Ο 1ος Σταθμός Βαρέων Οχημάτων από τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί», στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»

10 Απριλίου 2020

Της Γεωργίας Δουλγκέρη, Μηχανολόγου Μηχανικού, 

του Τμήματος Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων

της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί»

Άλλη  μια πανελλαδική πρωτιά για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης  Έναρξης Λειτουργίας Σταθμού Βαρών Οχημάτων και μάλιστα εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».

Πιο συγκεκριμένα, με την υπ’αριθμ. 44662/454/2019 Υ.Α.  (ΦΕΚ 2192Β’/07-06-2019 θεσμοθετήθηκε η διαδικασία αδειοδότησης των υπαίθριων και στεγασμένων σταθμών βαρέων οχημάτων άνω των 3,50tn.

Ως όρος «σταθμός αυτοκινήτων» νοείται ο σταθμός βαρέων οχημάτων δημόσιας (έναντι αντιτίμου) ή ιδιωτικής χρήσης, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, καθώς και τις αναγκαίες  βοηθητικές  και συμπληρωματικές εγκαταστάσεις  για τη στάθμευση αυτών.

Αντίστοιχα ως βαρέα οχήματα νοούνται τα οχήματα των κατηγοριών Μ2, Μ3, Ν, N1, Ν2, Ν3, Ο, Ο1, Ο2, Ο3, και Ο4 σύμφωνα με το Παράρτημα II της με αριθμ. πρωτ. 29949/1841/28-09- 2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2112). Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται οι διάφοροι τύποι λεωφορείων, φορτηγών, ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων, βυτιοφόρων, αρθρωτών οχημάτων και τύπου συρμού, μηχανοκίνητων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων.

Το Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» πέτυχε και εξέδωσε την πρώτη ανά την Ελλάδα Βεβαίωση  Έναρξης Νόμιμης  Λειτουργίας Υπαίθριου Σταθμού Δημοσίας Χρήσης για την σταύθμευση βαρέων οχημάτων κατηγοριών Μ2 , Μ3 εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Πρόκειται για ένα σταθμό δυναμικότητας  26 θέσεων με αυτοεξυπηρέτηση και δυνατότητα λειτουργίας πέραν της 18ης ώρας.

Η εν λόγω έκδοση άδειας συνέβαλε καθοριστικά στην εύρυθμη λειτουργία της κυκλοφορίας του αεροδρομίου και της αποσυμφόρησης των δικτύων κίνησης του. Δεδομένης πια της δυνατότητας στάθμευσης σημαντικού αριθμού βαρέων οχημάτων (τουριστικών λεωφορείων κτλ), -που εκ των πραγμάτων κινούνταν στο οδικό δίκτυο του αεροδρομίου- επιτυγχάνεται μια ομαλή μετακίνηση και εξυπηρέτηση στους χώρους του, αποτρέποντας φαινόμενα μποτιλιαρίσματος, κυκλοφοριακού συνωστισμού, ταλαιπωρίας και καθυστέρησης. Ενισχύοντας, συνεπώς, τις παρεχόμενες υπηρεσίες του αερολιμένα και βελτιώνοντας σημαντικά την εικόνα του τουρισμού της χώρας.

Το Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» αναλαμβάνει τις διαδικασίες Aδειοδότησης Σταθμών Βαρέων Οχημάτων σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και συγκεκριμένα:

  • Έλεγχος ακινήτων
  • Έλεγχος υφιστάμενων χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων, προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα Νομοθεσία
  • Σχεδιασμός εγκατάστασης σταθμού βαρέων οχημάτων (layout)
  • Διαδικασίες αδειοδότησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι την έκδοση της τελικής άδειας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας)
  • Επίβλεψη κατασκευών

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2310552110 ή 2109580000 και στο [email protected].