Παράταση Αναπτυξιακoύ Νόμου 

16 Ιουλίου 2019

Μέχρι τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019 παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολών στο πλαίσιο του 3ου κύκλου του καθεστώτος της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» του ν.4399/16, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ – Σύμβουλοι Ανάπτυξης» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (Αναπτυξιακοί Νόμοι, ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης).

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ.  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]