Παράταση προθεσμιών υποβολής ΕΣΠΑ και Αναπτυξιακού

2 Μαρτίου 2018

Παρατείνεται η διάρκεια υποβολών  της πράξης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» μέχρι την 30η Απριλίου 2018.

Έχει ήδη παραταθεί, η διάρκεια των υποβολών για υπαγωγή στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας του Ν4399/2016 μέχρι την 16η Απριλίου 2018.