«Πράσινα» και άλλα οφέλη για την ενεργειακή αναβάθμιση ξενοδοχείων

30 Απριλίου 2019

Της Πόπης Συμεωνίδου
Μηχανολόγου Μηχανικού
του Τμήματος Μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων

της Σαμαράς & συνεργάτες ΑΕ –Σύμβουλοι Μηχανικοί

 

Με μια παγκόσμια στροφή προς την πράσινη κατεύθυνση και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον ενεργειακό σχεδιασμό της μελέτης των κτιρίων να οδηγούν στη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος, τα κτίρια ενεργειακής κατηγορίας Α+ μοιάζουν μια εξαιρετική απάντηση τόσο στη βελτίωση ζωής στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης όσο και στην αύξηση κερδοφορίας των επενδυτών.

Με τον όρο ενεργειακή επιθεώρηση ορίζεται η διαδικασία εκτίμησης της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας σε ένα ενεργειακό σύστημα, των παραγόντων που την συνθέτουν-επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων εξοικονόμησης της.

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, που έχει εφαρμογή τόσο στην τουριστική βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και αφορά σ’ όλες τις ενεργειακές τεχνολογίες.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ –Σύμβουλοι Μηχανικοί» εκπονεί τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες μεταξύ άλλων για ξενοδοχειακή μονάδα 5* στη Θεσσαλονίκη, επιτυγχάνοντας την βαθμολόγηση  της στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία, Α+. Ως μονάδα Α+ πλέον, πετυχαίνει αρχικά την ελάχιστη πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση, κλιματισμό, φωτισμό, αερισμό και ζεστό νερό χρήσης. Ενώ ως επιπρόσθετο όφελος εξασφαλίζεται η αύξηση του συντελεστή δόμησης  -σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό Ν. 4067/2012- γεγονός που αυξάνει την κερδοφορία του επενδυτή.

Για το εν λόγω κτίριο προβλέπονται συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας τόσο για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης-κλιματισμού–αερισμού όσο και συστήματα φωτισμού με λαμπτήρες ελάχιστης ηλεκτρικής κατανάλωσης. Επιπρόσθετα, σημαντικό ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν τα ηλιακά συστήματα, που προβλέπονται για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης -απαραίτητου και καθοριστικού παράγοντα στην λειτουργία ενός ξενοδοχείου.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν μελετηθεί τα παρακάτω συστήματα:

  • Συστήμα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων χαμηλής κατανάλωσης με προσαρμογή φωτεινής έντασης και έλεγχο από κατάλληλους ανιχνευτές σε όλους τους χώρους για εξοικονόμηση ενέργειας
  • Εγκατάσταση ειδικών αυτοματισμών στα δωμάτια για την αποφυγή άσκοπης χρήσης οποιασδήποτε ηλεκτροβόρας εγκατάστασης.
  • Όλα τα μηχανήματα και συσκευές των εγκαταστάσεων που προβλέπονται είναι ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον Α+
  • Η παραγωγή ζεστού νερού γίνεται κυρίως μέσω ηλιακών συλλεκτών,

 

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. -ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» έχει υποβάλλει πλήθος ηλεκτρομηχανολογικών μελετών και τα στελέχη της διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για κάθε σχετική ειδικότητα. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected].