Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

16 Φεβρουαρίου 2023

Προκηρύχθηκε η  Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 300.000.000€, η οποία στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Στη Δέσμη Δράσεων περιλαμβάνονται επιμέρους Δράσεις εκ των οποίων οι δύο ουσιαστικότερες είναι οι ακόλουθες:

 • Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ
 • Ποσοστό επιδότησης ως 50%.
 • Αφορά επιχειρήσεις με τουλάχιστον 5 άτομα προσωπικό (σε ετήσιες μονάδες εργασίας).
 • Οι υποβολές ξεκινούν στις 23/02/23 και ώρα 12.00
 • Η αξιολόγηση θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας (FIFO)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 • Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ
 • Εντάσσονται επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ ως 1.200.000€.
 • Ποσοστό επιδότησης ως 50%.
 • Αφορά επιχειρήσεις με τουλάχιστον 9 άτομα προσωπικό (σε ετήσιες μονάδες εργασίας).
 • Οι υποβολές ξεκινούν στις 23/02/23 και ώρα 12.00
 • Η αξιολόγηση θα γίνει με χρονική σειρά προτεραιότητας (FIFO)

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ