ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

16 Απριλίου 2019

 

 

ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΤΗΣ «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ»

 

Με τον τουρισμό των 3S (sun, sand & sea) να αποτελεί τον κύριο όγκο τουρισμού στην Ελλάδα. Με μια ζηλευτή «προίκα» αξίας εκατοντάδων εκ. ευρώ από προγράμματα της ΕΕ σε μια προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου και της ποιότητας των υπηρεσιών ο  τουρισμός, μπορεί όχι μόνο να συνεχίσει να αποτελεί  βασικό πυλώνα ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία, αλλά και να την απογειώσει.

Τα τελευταία χρόνια ενισχύθηκε η εξωστρέφεια και η δυναμική του τουριστικού κλάδου, με αποτελέσματα να μεγαλώνει η συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και οι σχετιζόμενες θέσεις απασχόλησης.

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού για το 2017, όπως δημοσιεύτηκαν από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) https://sete.gr/el/stratigiki-gia-ton-tourismo/vasika-megethi-tou-ellinikoy-tourismoy/

Το 2017 οι συνολικές χρηματικές εισροές (εξαγωγές) ανήλθαν σε 152 εκατομμύρια (ΣΕΤΕ).

Ο κύριος όγκος τουρισμού στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εντάσσεται στην κατηγορία παραθαλάσσιος- παραθεριστικός τουρισμός, αυτό που διεθνώς ορίζεται ως τουρισμός των 3S (sun, sand, sea).  Ωστόσο, το μοντέλο θεωρείται πλέον παρωχημένο, καθώς η Ελλάδα έχασε το συγκριτικό πλεονέκτημα των ανταγωνιστικών τιμών.

Δεδομένου αυτού, η Ελλάδα καλείται να διαμορφώσει ένα νέο μοντέλο επικεντρωμένο στην ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών συνεχούς ενδυνάμωσης του τουριστικού προϊόντος  προς αυτή την κατεύθυνση, οι τουριστικές επενδύσεις ενισχυθήκαν και συνεχίζουν να ενισχύονται από διαφορετικά επιδοτούμενα προγράμματα.

 

Στο πλαίσιο του πακέτου ΕΣΠΑ 2007-2013 προκηρύχτηκαν τα προγράμματα Α΄ (2009) και Β΄ δράση (2013) Ενίσχυσης ΜΜΕ, «Ο πράσινος τουρισμός (2010)» και ο «Ο Εναλλακτικός τουρισμός (2011)».

Μέχρι στιγμής στο ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του προγράμματος «Ενίσχυσης της Ίδρυσης και λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ» έχουν ενταχθεί 3.889 επενδυτικά σχέδια, συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.003.636.275,90€ με συνολική δημόσια δαπάνη 501.507.136,41€ .

Επιπλέον, επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων άνω των τριών αστέρων ενισχύονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου Ν4399/2016. Στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου έχουν ήδη υπαχθεί, μέσω του Α΄ κύκλου υποβολών των καθεστώτων  Γενικής Επιχειρηματικότητας και Νέων Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων, πλήθος επενδυτικών σχεδίων. Σε διαδικασία έκδοσης αποτελεσμάτων βρίσκεται ο Β κύκλος υποβολών, ενώ είναι ενεργός μέχρι το τέλος Μάιου ο Γ κύκλος του καθεστώτος Γενικής επιχειρηματικότητας.

Τέλος, ενεργό είναι αυτή την στιγμή το πρόγραμμα «Ίδρυση και Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων πολύ μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων Μεταποίησης και Τουρισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», για την οποία ο τουρισμός αποτελεί προτεραιότητα βάσει της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).

Στο πρόγραμμα δύναται να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια, τα οποία αφορούν τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων καταλυμάτων ή την δημιουργία νέων, από υφιστάμενες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, με επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επενδυτικό σχέδιο 600.000€ και επιχορήγηση 45%.

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.» έχει υποβάλλει πλήθος επενδυτικών σχεδίων, που αφορούν στον κλάδο του τουρισμού και τα στελέχη της διαθέτουν πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία. Υπάρχει η δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών, αναφορικά με την αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κάθε είδους (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακοί Νόμοι) ακολουθώντας τα εξής βήματα:

  • Έλεγχος επιλεξιμότητας.
  • Προ-αξιολόγηση, εκτίμηση βαθμολογίας ανά πρόγραμμα.
  • Εκπόνηση business plan και υποβολή πρότασης (με στόχο την υψηλότερη δυνατή αξιολόγηση).
  • Υποστήριξη κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.
  • Παρακολούθηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου (τήρηση των προβλέψεων του προγράμματος, ορθή τήρηση των διαδικασιών, πρόληψη – αποφυγή λαθών).
  • Υποβολή αιτημάτων ελέγχου και πληρωμής.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλ  2310552110 & 2109580000 ή στο email: [email protected]