Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την Αδειοδότηση Σταθμών Αυτοκινήτων (parking) Βαρέων Οχημάτων

13 Ιουνίου 2019

Mε πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την Αδειοδότηση Σταθμών Αυτοκινήτων (parking) Βαρέων Οχημάτων. Η έκδοση της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που υπήρχε στη Νομοθεσία, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν προβλεπόταν διαδικασία αδειοδότησης αυτών των εγκαταστάσεων (προβλεπόταν μόνο η αδειοδότηση σταθμών επιβατικών αυτοκινήτων).

 Προδιαγραφές Σταθμών Βαρέων Οχημάτων

Οι Σταθμοί Βαρέων Οχημάτων μπορεί να είναι:

 • στεγασμένοι
 • υπαίθριοι
 • δημόσιας χρήσεως (καταβολή αντιτίμου)
 • ιδιωτικής χρήσεως (ιδιόκτητος στόλος βαρέων οχημάτων).

Επιπλέον, οι σταθμοί μπορούν να λειτουργούν εντός ακινήτων, όπου στεγάζονται και άλλες εγκαταστάσεις, όπως πρατήρια καυσίμων και ενέργειας (βενζινάδικα), εργοστάσια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις κτλ.

Με την συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση καθορίζονται λεπτομέρειες που αφορούν:

 • στην χωροθέτηση των σταθμών (χρήσεις γης, αποστάσεις ασφαλείας),
 • στον τρόπο σύνδεσης με το οδικό δίκτυο και
 • τον σχεδιασμό τους (θέσεις στάθμευσης, διάδρομοι κυκλοφορίας οχημάτων, βοηθητικές εγκαταστάσεις).

Με την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών και σχεδίων και τον έλεγχό τους από την οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών, χορηγείται Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας (Άδεια Λειτουργίας) του σταθμού, η οποία πρέπει κάθε 5 έτη να ανανεώνεται.

Σημαντική σημείωση: Στους Σταθμούς Αυτοκινήτων Βαρέων Οχημάτων, που λειτουργούν χωρίς άδεια επιβάλλεται διοικητική ποινή σφράγισης του σταθμού και οι παραβάτες τιμωρούνται με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Η «ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ» αναλαμβάνει τις διαδικασίες Aδειοδότησης Σταθμών Βαρέων Οχημάτων σύμφωνα με τη νέα Νομοθεσία, παρέχοντας πλήρη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και συγκεκριμένα:

 • Έλεγχος ακινήτων για το αν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις
 • Έλεγχος υφιστάμενων χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων προκειμένου να προσαρμοστούν στη νέα Νομοθεσία
 • Σχεδιασμός εγκατάστασης σταθμού βαρέων οχημάτων (layout)
 • Διαδικασίες αδειοδότησης στις αρμόδιες Υπηρεσίες μέχρι την έκδοση της τελικής άδειας (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας)
 • Επίβλεψη κατασκευών