Ενημέρωση για την πορεία ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου Δισπηλιού Καστοριάς

21 Ιουνίου 2023

Πραγματοποιήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ενημερωτική εκδήλωση στο Δισπηλιό Καστοριάς, με θέμα την ενημέρωση της πορείας ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου που σχεδιάζεται να ιδρυθεί στην περιοχή. Την υλοποίηση του Έργου έχει αναλάβει η ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. η οποία αποτελεί Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό την προώθηση, την στήριξη και τη συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη για την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-βιώσιμης ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, για το Επιχειρηματικό Πάρκο Δισπηλιού έχουν ολοκληρωθεί οι προμελέτες των έργων με τις αντίστοιχες προκαταρκτικές εκτιμήσεις κόστους ανάπτυξής των υποδομών, καθώς και η προκαταρκτική Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας του έργου. Ακολουθεί η σύσταση της Εταιρείας Ανάπτυξης και Διαχείρισης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΔΕΠ), η οποία θα αποτελεί τον φορέα που θα αναπτύξει και θα διαχειρίζεται το Πάρκο. 

Επισημαίνεται ότι, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μετά την ολοκλήρωση της απολιγνιτοποίησης και των επόμενων αρνητικών κοινωνικοοικονομικών αποτελεσμάτων αυτής, σκοπεύει να αναπτύξει νέα Επιχειρηματικά Πάρκα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητές της (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας), με στόχο την αναγέννηση της τοπικής οικονομίας, την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού των περιοχών, με την ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, αξιοποιώντας το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό.