ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

25 Φεβρουαρίου 2022

Έχει ανοίξει η πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και είναι διαθέσιμη προς συμπλήρωση η Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι η συμπλήρωση και υποβολή της  ετήσιας ΕΠΑ είναι υποχρεωτική για κάθε δραστηριότητα όπου οι εγκαταστάσεις της δύναται να παράγουν απόβλητα. Τονίζεται ότι η πύλη έχει ανοίξει για τη δήλωση των αποβλήτων του παρήχθησαν το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η συμπλήρωση και υποβολή είναι υποχρεωτική ακόμη και αν κατά το δηλωθέν έτος δεν παράχθηκαν απόβλητα και η δήλωση είναι μηδενική.

Η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΑΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί» στο πλαίσιο παροχής ολοκληρωμένων τεχνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, δύναται να αναλάβει και να διεκπεραιώσει τις σχετικές διαδικασίες (συμπλήρωσης και υποβολή της ετήσιας ΕΠΑ) για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προκειμένου να προχωρήσουμε στην παραπάνω διαδικασία καλείστε να μας προσκομίσετε τα σχετικά παραστατικά σχετικά με το είδος (λάδια, λάσπες, πλαστικά, χαρτιά κτλ), όπως κάθε προηγούμενο έτος και την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων, καθώς επίσης και τη μέθοδο διαχείρισης που εφαρμόζεται. Για να ολοκληρωθεί άμεσα και αποτελεσματικά η διαδικασία υποβολής της ΕΠΑ επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2310 552 110 ή 210 958 00 00 με τον συνεργάτη που σας εξυπηρετεί.