Building Information Modeling (ΒΙΜ) καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου.

21 Φεβρουαρίου 2020

Η τυποποίηση και η δημιουργία προτύπων μετά τη βιομηχανική επανάσταση σε όλους τους τομείς έφερε στην επιφάνεια μια νέα προσέγγιση, όπου το προϊόν/διαδικασία που παράγεται συνοδεύεται με απαραίτητες πληροφορίες, για τη διευκόλυνση των εμπλεκομένων καθώς και για την πιστοποίησή του. Όσον αφορά τον τομέα της κατασκευής, ήδη από το 1957 έχει εισαχθεί ο ψηφιακός σχεδιασμός στο ελεύθερο εμπόριο (CAM) και έκτοτε έχει εξελιχθεί και να γίνεται χρήση και στις μελέτες και το σχεδιασμό κτιρίων, κυρίως βέβαια από το 1982 με την εισαγωγή του AutoCAD στην αγορά.

Ο ψηφιακός σχεδιασμός άνοιξε μία νέα εποχή για τις κατασκευές και τη διαχείρισή τους, κατάσταση η οποία βέβαια παρέμεινε χωρίς ιδιαίτερη εξέλιξη μέχρι και τις αρχές του 2000. Παράλληλα, παρατηρώντας το διάγραμμα της θεωρίας του Kondratiev, μια σχηματική περιγραφή των κύκλων του οικονομικού κόσμου στο χρόνο, βλέπουμε πως μπαίνουμε στην εποχή των πληροφοριών (ΙΤ) ήδη από το τέλος του 80’, ενώ ο τομέας των κτιριακών κατασκευών φαίνεται να ακολουθεί τελευταίος και με καθυστέρηση τους κύκλους σε σχέση τον υπόλοιπο κόσμο της παραγωγής. Κι αυτό έρχεται να αλλάξει με τη ραγδαία εξέλιξη του ArchiCAD που δειλά ξεκίνησε το 1987 για βασικές κατασκευές, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον, αλλά και την εξαγορά της Revit από την Autodesk το 2002. Αρχές του 21ου αιώνα καθιερώνεται η μεθοδολογία σχεδιασμού που ονομάζεται Building Information Modeling (ΒΙΜ).

Πλέον, βάσει του BIM, ο ψηφιακός σχεδιασμός και τα στοιχεία αυτού συνοδεύονται με όλη τη δυνατή πληροφορία που είναι απαραίτητη για την ορθή μελέτη και οργάνωση των κτιριακών κατασκευών. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων και της τρισδιάστατης απεικόνισης μας δίνει την δυνατότητα «μιας ολοκληρωμένης ψηφιακής αναπαράστασης των φυσικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των δομικών στοιχείων μίας κατασκευής».

Για το χώρο της κατασκευής, ο σχεδιασμός βάσει BIM μπορεί να συγκριθεί με αυτή της δημιουργίας των πυρήνων επεξεργασίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η φιλοσοφία του ΒΙΜ ακολουθεί την κατασκευή καθ’ όλη την διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου. Κάθε δομικό στοιχείο που απεικονίζεται στο σχέδιο φέρει μαζί του την πληροφορία που του προδιαγράφουμε και το ακολουθεί σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού αλλά και της διαχείρισης των εγκαταστάσεων μετά την παράδοση της κατασκευής.

Ο σχεδιασμός BIM ωφελεί τους μελετητές, καθώς τα τυποποιημένα εργαλεία και ο συλλογικός σχεδιασμός εξασφαλίζουν μία αποδοτικότερη διαδικασία, ενώ παράλληλα δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε τυχόν αστοχίες και προβλήματα της κατασκευής να αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια της μελέτης και όχι στο εργοτάξιο. Αυτό επιτυγχάνεται από τη γρήγορη εναλλαγή μεταξύ σχεδιαστικών επιλογών και φίλτρων. Επίσης σε ένα λογισμικό κάνοντας χρήση universal τύπων αρχείου, μπορούν να διενεργηθούν έλεγχοι πιθανών εμπλοκών των μελετών διάφορων ειδικοτήτων (clash detection), ενώ επίσης είναι δυνατό μέσω των φωτορεαλιστικών απεικονίσεων όχι μόνο να δούμε το μοντέλο κοντά στην πραγματικότητα αλλά και να εκτιμήσουμε τις επιλογές μας σε σχέση με το χρόνο και την επένδυση που απαιτείται για κάθε μας απόφαση.

Η μεθοδολογία BIM σαφώς είναι πιο απαιτητική όσον αφορά τις γνώσεις των μελετητών, αλλά και χρονικά στο αρχικό στήσιμο μίας ιδέας. Στη συνέχεια όμως, οι αλλαγές και η οριστικοποίηση της μελέτης επιταχύνονται με εξαιρετικά αποτελέσματα, ειδικά στον τομέα της μελέτης εφαρμογής. Το τελικό προϊόν αποδίδει έτοιμες πληροφορίες για τους εργολάβους και τους υπευθύνους διαχείρισης έργου κατασκευής, καθώς οι προμετρήσεις εξάγονται σε ειδικά διαμορφωμένα αρχεία επεξεργάσιμα από κάθε χρήστη. Έτσι μειώνεται η απόκλιση προκοστολόγησης από την πραγματικότητα, όπως και η διαχείριση του εργοταξίου στην κίνηση των υλικών και των τεχνικών. Έχοντας κάνει σωστή χρήση του ΒΙΜ, οι ιδιοκτήτες/επενδυτές του έργου γνωρίζουν με μικρότερες αποκλίσεις το χρονοδιάγραμμα, την ροή υλικών και πληροφοριών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του, ενώ επιπλέον της παράδοσης αυτού, αποκτούν μία «βιβλιοθήκη» που συμπεριλαμβάνει όλη την πληροφορία που απαιτείται για την συντήρησή του.

Τα στελέχη της «Delta Engineering – Σύμβουλοι Μηχανικοί», μέλους του Ομίλου «Σαμαράς & Συνεργάτες», είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση για τα ανωτέρω θέματα, εφαρμόζοντας και αξιοποιώντας όλη την σχεδιαστική και νομοθετική γνώση της εταιρείας για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ακινήτου σας και της επενδυτικού σας πλάνου.

Συντάκτης:

Νικόλαος Αγραφιώτης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc. ACBT TU München, Τμήμα Μελετών Τουριστικών Καταλυμάτων