Αποστολή Βιογραφικού

  Γραμματειακή Υποστήριξη

  Βασικές Αρμοδιότητες
  • Επικοινωνία, διαχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας
  • Οργάνωση συναντήσεων
  • Διαχείριση ERP & CRM
  • Σύνταξη προσφορών
  • Τιμολογήσεις
  • Έλεγχος και προγραμματισμός εισπράξεων
  • Οργάνωση γραφείου και τήρηση διαδικασιών του
  • Διαχείριση αλληλογραφίας
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  Απαιτούμενα προσόντα
  • Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι./Ι.Ε.Κ. σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων/ Οικονομικών/ Μάρκετινγκ/ Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων ή παρεμφερούς αντικειμένου
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Άριστη γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office, MS Word, MS Excel, MS Power Point
  • Εξοικείωση με ERP και CRM
  • Τουλάχιστον 3 ετή σχετική προϋπηρεσία
  Πρόσθετα προσόντα
  • Οργανωτικές ικανότητες με έμφαση στη προσοχή στη λεπτομέρεια
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου υπό πίεση και διεκπεραίωσης εργασιών εντός προθεσμιών
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πελατοκεντρική αντίληψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Ομαδικότητα και συνεργασία
  Η εταιρεία παρέχει
  • Μόνιμη θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης
  • Ανταγωνιστικός μισθός βάσει προφίλ υποψηφίου
  • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Ευκαιρία εξέλιξης σε ομαδικό περιβάλλον